OZ-311-50

Пластичен кутија за микро+капак (1000гр)

Број на парчиња – 60

Product Description

Број на парчиња – 60